26. Женски родослов потомкињâ Јакшића и Бранковића

(Ана Јакшић ‒ бака Ивана Грозног, Ирина Јакшић, Марија Франкопан, Катарина Зринска, Јелена Рареш, Милица Бранковић )

Главне јунакиње ове емисије су сестре, кћери и једна рођака деспотице Јелене Јакшић. Јеленина сестра се звала Ана Јакшић и она је остала упамћена као бака руског цара Ивана IV Грозног, која га је одгајила након мајчине смрти.  

Потом говоримо о Ирини Јакшић, другој сестри деспотице Јелене, удатој за славонског племића Матију Херцеговића.

Дотичемо се и Јеленине две кћери из брака с деспотом Јованом Бранковићем. Старија Маријабеше супруга Фердинанда Франкопана. Маријина млађа сестра Јелена била је супруга молдавског војводе Петра IV Рареша, који је преузео бригу о Хиландару у тренутку када међу Србима више не бeше никога тако моћног да се прихвати те свете дужности. Казивање завршавамо са Милицом (Деспином) Бранковић, рођаком владике Максима и мати Ангелине, супругом влашког војводе Јована Њагоја Бесарабе.

Print Friendly, PDF & Email