Нови број „Православља”

Нови број Православља доноси новости из црквеног живота наше помесне Цркве. Нови, 1276. број и нову редизајнирану интернет страницу новина Српске Патријаршије представио је катихета Александар Артуков.

Print Friendly, PDF & Email