Почетак обнове храма Светог апостола Томе у Доњем Ковиљу

У уторак, 1. новембра 2022. године, отпочели су грађевинско-занатски радови на крову и конзерваторско-рестаураторски радови на фасади храма Светог апостола Томе у Доњем Ковиљу.

Радове финансира Град Нови Сад, а извођаче радова одабрао је Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада. Планирано је да обнова храма траје шест месеци, у току којих ће бити извршена замена оштећених и деградираних елемената кровног покривача, елемената кровне конструкције на звонику и над бродом цркве, обнова фасадâ, укључујући и рестаурацију и конзервацију вучене и орнаменталне малтерске пластике, као и осталих фасадних елемената.

Храм Светог апостола Томе је изграђен у духу класицизма као монументална једнобродна грађевина са полукружном апсидом у ширини наоса и високим звоником који се уздиже изнад прочеља. Најрепрезентативније је обрађена западна фасада храма, на којој доминирају два пара дорских стубова. Унутрашњи простор је осветљен са четрнаест прозора. Висока олтарска преграда, рад Јохана Кистнера из 1880. године, комбинација је барокних и класицистичких елемената са стилизованим орнаментима и натуралистички изведеним појединим мотивима. Иконе је осликао украјински сликар Антун Клер, у периоду од 1934. до 1936. године, по угледу на сликарство Уроша Предића из старобечејске цркве. 

Print Friendly, PDF & Email