Читање са децом од рођења

Да ли се читање деци у данашње време подразумева? Има ли разлике између читања деци и читања са децом? Истраживања показују да није сама књига кључна за развој детета. Много је важније ко књигу чита и како је чита. Деца са којима се чита имају шири речник, вештије користе речи и реченице за комуникацију, имају боље предуслове за усвајање писања и читања, боља су у логичком повезивању и закључивању, боља су у разумевању социјалних ситуација, имају плоднију машту и креативнији су… Ефекти на развој детета су бољи када се са читањем почне од најранијих дана. Гости емисије били су проф. др Ивана Михић и Миљана Марић.

Print Friendly, PDF & Email