Портал за проучавање црквенословенског језика

Центар за проучавање црквенословенског језика при Институту руског језика Виктор Владимирович Виноградов Руске академије наука недавно је креирао едукативни интернет портал Црквенословенски језик данас. Портал је намењен свима који желе да науче и разумеју овај језик.

Портал Црквенословенски језик данас има једноставан интерфејс и садржи четири рубрике: видео-предавања водећих руских стручњака који проучавају историју и савремене функционалне карактеристике црквенословенског језика, водич за сајтове посвећене изучавању и истраживању црквенословенског језика, електронска верзија два тома Великога речника црквенословенског језика новога времена и грчко-црквенословенски индекс, који садржи грчке појмове и њихове преводе на црквенословенски језик.

Речник црквенословенског језика садржи речи које се налазе у богослужбеним књигама, укључујући географске називе и властита имена. У њему се налазе и фразеологизми и синтагме које су заступљене у богослужбеним текстовима.

Извор речника је дигитализовани корпус богослужбених текстова који се користе у Руској Православној Цркви. Овај портал је отворен како би повезао широки аудиторијум са водећим стручњацима који се баве проучавањем црквенословенског језика. Материјале који су доступни на овом интернет порталу могу да користе студенти и наставно особље филолошких факултета.

Извор: https://spzh.news
(Приредио Милан Бандобрански)

Print Friendly, PDF & Email